Postolatii Vitalie, Membru titularActivitatea ştiinţifică


Raportul de activitate al acad. d.h.ș.t. Postolati Vitali pentru anul 2016
Raportul de activitate al acad. V.Postolatii pentru anul 2008
Raportul de activitate al acad. V.Postolatii pentru anul 2009