Membrii de profil

Nume institut Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii)
Director Mitrofan CIOBAN
Director adjunct Laurenţiu CALMUŢCHI
Adresa str.Gh. Iablocikin, 5, Chişinău, MD 2069
Telefon (373 2) 75 49 24, 75 49 42
Fax (373 2) 75 49 24
E-mail ust@ch.moldpac.md
Web www.ust.md
 
Nume institut IMSP Institutul Oncologic
Director CERNAT Victor
Director adjunct ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, Academician
Adresa str. Testemitanu, 30, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 72 59 70
Fax (+373 22) 73 33 63
E-mail anticamera@onco.md, victor.cernat@onco.md
Web onco.md/
 
Nume institut IMSP Institutul de Cardiologie
Director POPOVICI Mihai, Academician
Director adjunct GROSU Aurel
Adresa str. Testemitanu, 20, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 72 75 11
Fax (+373 22) 73 36 00
E-mail cancelaria2004@mail.ru
Web www.cardiologie.asm.md
 
Nume institut IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Director
Director adjunct STRATULAT Petru
Adresa str. Burebista, 93, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 52 36 61
Fax (+373 22) 52 11 71
E-mail letsco@rambler.ru, perinat@mtc.md, burlacu@rambler.ru
Web http://www.mama-copilul.md/
 
Nume institut IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Director BOTNARU Victor
Director adjunct IAVORSCHI Constantin
Adresa str. C.Virnav, 13, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 73 82 24
Fax (+373 22) 73 55 83
E-mail imspifp@mail.md
Web ftiziopneumologie.asm.md/
 
Nume institut Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Director BAHNAREL Ion
Director adjunct SPÎNU Constantin
Adresa MD 2028, str. Gh.Asachi, 67-A, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 57 45 01
Fax (+373 22) 72 97 25
E-mail ibahnarel@cnsp.md
Web http://ansp.md/
 
Nume institut Centrul de Chirurgie a Inimii
Director Anatol CIUBOTARU, dr.hab.
Adresa str. Testemitanu, 29, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 72 92 07
Fax (+373 22) 72 87 00
E-mail aciubotaru@yahoo.com
Web www.cardiac-surgery.md
 
Nume institut Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Director ŞUMANSCHII Andrei
Director adjunct FOCŞA Valentin
Adresa com. Maximovca, MD-6525, Chişinau, Rep. Moldova
Telefon 35-93-50, 35 93 51
Fax 35-93-50, 35 93 51
E-mail shumanskii@mail.ru
Web http://www.agriculture.md/tevit/index.php
 
Nume institut Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
Director POJOGA Vasile
Adresa MD 3101, BĂLŢI, str.Calea Ieşilor 28; MD 4834, r-nul Criuleni, com.Paşcani
Telefon (+373 0231) 33151; (+373 22) 24 55 71
Fax (+373 0231) 30221; (+373 22) 24 55 71
E-mail selectia60@beltsy.md; ifporumbeni@rambler.ru
Web http://www.agriculture.md/fito/index.html
 
Nume institut Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
Director HĂBĂŞESCU Ion, membru corespondent al AŞM
Director adjunct CEREMPEI Valerian
Adresa str.M. Costin, 7, MD 2068, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 49 20 61
Fax (+373 22) 49 21 31
E-mail institut@mecagro.md
Web http://mecagro.md/ro/
 
Nume institut Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Director
Adresa str. Cogalniceanu, 6, MD 2019, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 24 24 91
Fax (+373 22) 24 16 88
E-mail icsptia@yahoo.com
Web http://agriculture.cia.md/ISPHA/
 
Nume institut Institutul National de Viticultura si Vinificatie
Director Constantin DADU
Adresa MD 2019, or. Codru, str. Vieru 59
Telefon (+373 22) 28 54 31
Fax
E-mail invv@moldova.md, invv@agriculture.md
Web agriculture.md/invv/index.html
 
Nume institut Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
Director
Adresa Chisinau, str. Ialoveni, 100
Telefon (+373 22) 28 48 58
Fax (+373 22) 28 48 55
E-mail ipaps_dimo@mtc.md
Web www.agriculture.md/dimo/index.html
 
Nume institut Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Director
Adresa str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 46 87 33
Fax (+373 22) 45 98 54
E-mail ise@ise.md
Web www.ise.md/
 
Nume institut Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Director SAVA Eugen
Adresa str. 31 August 1989, 121 A, MD 2012, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 24 43 25
Fax (+373 22) 24 43 69
E-mail museum@starnet.md
Web www.nationalmuseum.md/
 
Nume institut Institutul de Istorie
Director Gheorghe Cojocaru
Adresa str. 31 August 1989, 82, MD 2012, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 23 32 07
Fax (+373 22) 23 45 41
E-mail
Web http://www.history.asm.md/
 
Nume institut Academia de Administrare Publică
Director Vasile MARINA
Director adjunct Oleg BALAN
Adresa MD 2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100
Telefon 72-38-30
Fax 72-38-66
E-mail aap@aap.gov.md
Web www.aap.gov.md
 
Nume institut Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Director Dr.hab. Veaceslav MANOLACHI
Director adjunct Dr. Boris RÎŞNEAC
Adresa str. Andrei Doga, 22, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Telefon +(373 22) 49 40 81
Fax +(373 22) 49 76 71
E-mail nipes@yandex.ru
Web www.usefs.md
 
Nume institut Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Director Mihai URSU
Adresa str. M.Kogalniceanu, 82, MD 2004, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 24 40 02
Fax (+373 22) 23 88 48
E-mail mnein_posta@yahoo.com
Web www.muzeu.md
 
Nume institut IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
Director MOLDOVANU Ion
Director adjunct GAVRILIUC Mihai
Adresa str. Korolenco, 2, Chisinau, Republica Moldova
Telefon (+373 22) 73 72 03
Fax (+373 22) 72 32 59
E-mail inn@mednet.md, imspcspnn@yahoo.com
Web www.inn.md
 
Nume institut Universitatea Tehnică a Moldovei
Director Ion BOSTAN, academician
Director adjunct Petru TODOS
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168,
Telefon (37322) 23 52 26
Fax (37322) 23 22 52
E-mail web@adm.utm.md
Web www.utm.md
 
Nume institut Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Director Mihai GROSU
Adresa mun. Chisinau, str. I. Creanga, 1
Telefon (+37322) 74 72 08, 74 33 03
Fax (+37322) 74 33 36
E-mail ups@upm.moldnet.md
Web www.upsc.md
 
Nume institut Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Director Eugeniu PLOHOTNIUC, doctor in fizica si matematica, conferentiar universitar
Director adjunct dr hab. Ion GAGIM
Adresa str. Puskin 38, MD-3121 Balti, Republica Moldova
Telefon +373 231 2 30 66
Fax +373 231 2 30 39
E-mail rectorat@usb.md
Web www.usb.md
 
Nume institut Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”
Director Simion CARP
Director adjunct Iurie LARII
Adresa Republica Moldova or. Chisinau Str. Gh. Asachi 21
Telefon 22-97-27
Fax 73-89-94
E-mail academy@police.md
Web http://academia.webart.md/
 
Nume institut Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
Director
Adresa mun.Chisinau Str. Cosmonautilor nr.6
Telefon
Fax
E-mail
 
Nume institut Academia de Studii Economice a Moldovei
Director Grigore BELOSTECINIC
Adresa tr. Banulescu-Bodoni, 61;
Telefon (+373 22) 22 41 28
Fax (+373 22) 22 19 68
E-mail anticamera@ase.md
Web www.ase.md
 
Nume institut Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Director CIMPOIEŞ Gheorghe
Director adjunct MARIAN Grigore
Adresa MD 2049, mun. Chisinau, str. Mircesti, 44
Telefon (+373 22) 43 22 37, (+373 22) 31 22 58 , (+373 22) 43 21 81
Fax (+373 22) 31 22 76
E-mail anticamera@uasm.md, cimpoies@uasm.md, vrancean@uasm.md,
Web www.uasm.md
 
Nume institut Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Director Victoria MELNIC
Adresa mun. Chişinău, str. Mateevici, 87; MD-2014
Telefon (+3732) 22 19 49, 24 15 29
Fax (+3732) 23 40 60
E-mail
Web www.amtap.md
 
Nume institut Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
Director COJOCARU Igor
Adresa Moldova, 2028, or. Chişinau str. Academiei, 5a
Telefon (3732) 28-98-39
Fax (3732) 28-98-49
E-mail idsi@asm.md
Web www.idsi.md
 
Nume institut IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Director CIOBANU Gheorghe
Director adjunct MIŞIN Igor , tel. 23 26 68
Adresa mun. Chişinau, Toma Ciorbă 1
Telefon +373 22 23-78-84
Fax +373 22 23-53-09
E-mail anticamera@urgenta.md
Web www.urgenta.md/
 
Nume institut IMSP Spitalul Clinic Republican
Director
Adresa or. Chişinău, MD2025, str. N. Testemiţanu, 29.
Telefon
Fax
E-mail scr@mednet.md
Web http://www.scr.md/
 
Nume institut Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Director
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Web www.irim.md/